سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

 فهرست اساتید گروه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

مهدی فقیهی

مهندسی مواد- جوشکاری

کارشناسی ارشد

مربی

2

سعید قندچی

مهندسی مواد و متالوژی

کارشناسی ارشد

مربی

3

مژده گنجی

مهندسی مواد

کارشناسی ارشد

مربی

4

علی اصغر مینایی

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

مربی

5

امیرحسین نوربخش

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مربی