سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

فهرست اساتید گروه 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

محمد قائم تاج گردون

کامپیوتر

دکتری

استادیار

2

سعید فرضی

کامپیوتر

دکتری

استادیار

3

محمد ملکی­نیا

فناوری اطلاعات

دکتری

استادیار

4

محسن سجودی

مدیریت فناوری اطلاعات

دکتری

استادیار

5

راحله خالقی­زاده

فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

مربی

6

مهدی علی­پور

کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مربی

7

حامد علیخانی

کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مربی