جناب آقای دکتر حاجی کریمی
  عضو هیات موسس هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  دکتری مدیریت بازرگانی
  دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# مشخصات فردي
1 - عباسعلی حاجی کریمی
- دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
- متولد : 1336
- آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت بازرگانی
- تلفن محل کار : 22431843 - 09121130344
- پست الکترونیک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# سوابق تحصیلی
1 دکتری مدیریت بازرگانی - گرایش منابع انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک 1372
2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (با گرایش مالی ) دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک 1364
3 کارشناسی مدیریت بازرگانی،دانشگاه تهران سال اخذ مدرک 1358
# سوابق کاری
1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی از سال 1364 تا کنون
2 عضو شورای تحصیلات تکمیلی،دانشکده حسابداری و مدیریت،دانشگاه شهید بهشتی از سال 1379 تا کنون
3 معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 1389 تا کنون
4 معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 1384 تا 1386
5 معاون اجرایی دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهید بهشتی 1383 تا 1386
6 عضو هیات امناء خوابگاه خودگران دانشگاه شهید بهشتی از سال 1381 تا کنون
7 عضو هیات مدیره شرکت ریسندگی گیلان 80-1372
8 عضو هیات مدیره شرکت تعاونی صنایع بهداشتی و کاغذی ایران 73-1368
9 معاون آموزشکده جامع انفورماتیک و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی 70-1368
10 مدیر گروه مدیریت دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی 67-1364
# کارهای تحقیقاتی و پژوهشی
1 الف)کتاب
1. کتاب مدیریت منابع انسانی، با همکاری دکتر حسن رنگریز سال انتشار 1379
2. کتاب مدیریت بهره وری نیروی انسانی با همکاری دکتر حسن رنگریز سال انتشار 1383
3. کتاب راهبردهای مدیریت منابع انسانی (معماری تغییرات) سال انتشار 1384
4. کتاب مدیریت سرمایه های فکری (مزیت راهبردی-ارزش آفرینی سازمانی) سال انتشار 1388
5. کتاب بازاریابی رابطه مند
6. کتاب قابلیت های پویا و مدیریت استراتژیک
2 ب)کتب در دست انتشار
- کتاب بهبود اثر بخشی سازمانی
- کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته
- کتاب سیستم های خرید،انبارداری و توزیع
3 ج)مقالات
1. « نوآوری و تاثیر آن بر بهره وری » ، مجله دانش مدیریت،1373،دانشگاه تهران
2. « بررسی میزان نوآوری ارزیابی سبک حل مساله اعضاء هیات علمی »، مجله پیام مدیریت،دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی،1381
3. « تبین سازه های خلاقیت و نوآوری اعضاء هیات علمی و تحلیل چشم اندازهای آن »،با همکاری دکتر حمیدی زاده، مجله بین المللی علوم مهندسی،دانشگاه علم و صنعت،1383
4. «کاربرد تکنیکهای آزمون فرض فازی S.W.O.T وتحلیل سلسله مراتبی (AHP) در برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی - شرکت ایران خودرو) » ،مجله پیام مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی،1382،شماره7 و8 .
5. « طراحی مدل اندازه گیری ظرفیت جذب دانش ( مطالعه موردی-صنایع دارویی کشور) »، با همکاری دکتر حاجی پور، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، بهار 1387،شماره47
6. « سازوکارهای موثر در طراحی و پیاده سازی نظام های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک های تجاری کشور (مطالعه موردی-بانک ملت) » با همکاری دکتر پرهیزکار،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،دانشگاه مازندران،1387
7. « فرهنگ،ارزشها،اخلاقیات و نقش آن در توسعه منابع انسانی »، فصلنامه پیام مدیریت،دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی ،1383،شماره 8و9 .
8. «عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به مارک تجاری »، فصلنامه پیام مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی،شماره15و16 ، 1384
9. « تبیین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر »، با همکاری دکتر پیرایش، فصلنامه فرهنگ مدیریت،دانشگاه تهران،پردیس قم،زمستان1385،شماره14
10. « بررسی رابطه بین عوامل سخت افزاری و نرم افزاری موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی »، با همکاری دکتر پیرایش، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران،1386
11. «بررسی و تبیین میزان اثر بخشی سنجش جامع عملکرد سازمانی با رویکرد سیستمی در بانک های تجاری کشور»، فصلنامه پیام مدیریت،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی،1387
12. «مدل عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک)»، با همکاری دکتر شهریار عزیزی،پژوهشنامه بازرگانی (علمی-پژوهشی)،پاییز1387
13. «طراحی الگوی همسوسازی استراژی های مدیریت منابع انسانی و استراژی های کسب و کار »،با همکاری دکتر طبرسا و اسداله کنجعلی، نشریه اندیشه مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)،1386
14. «بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ منمودن نقش تعهد سازمانی»، با همکاری دکتر طبرسا و فرج اله رحیمی، نشریه اندیشه مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام)،1386
15. «طراحی الگوی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط»، با همکاری دکتر شهریار عزیزی و خانم مریم اخوان، مجله دانش و توسعه، شماره 26،تابستان 1388
16. «طراحی و تبین بهره وری نیروی کار در صنایع نساجی»، پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مجله صنایع نساجی 1373
17. «مدل مفهومی ارزیابی جامع عملکرد دستگاه های دولتی بر اساس رویکرد سنجش متوازن»، با همکاری آقای حامد دهقانان، فصلنامه علمی تخصصی نظارت و بازرسی شماره3سال
18. «مدیریت سرمایه انسانی، اجتماعی وعاطفی با رویکردی اثر بخش در موفقیت شغلی:مطالعه موردی بانک ملت»،مجله مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.شماره1 ،1387.
19. «سنجش رضامندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری»،با همکاری دکتر احمد علی یزدانپناه و مختار رنجبر فصلنامه چشم انداز مدیریت شماره 28 پاییز 1387.
20. «بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر موفقیت شغلی مدیران از منظر ادراک از حمایت سازمانی»،با همکاری خانم مرجان فرجیان،مجله علمی پژوهشی شریف، دانشگاه صنعتی شریف،شماره1 دوره 27-1 مهر و آبان 1389.
21. «طراحی و تبین مدل فرایندی وفاداری مشتریان:مورد پژوهی بانک های خصوصی»، مجله کاوش های مدیریت بازرگانی سال1 شماره2، با همکاری دکتر حمیدی زاده و دکتر طباطبایی،1388
22. «تبین سازه ی مدیریت، مدیریت دانش در صنعت ساخت از منظر مزایا و محدودیت ها»، مجله علمی-پژوهشی تکنولوژی بتن با همکاری م.حاجی کریمی و قلمبر،1388
23. «بررسی رابطه و شدت تاثیر عوامل زمینه ساز بر مدیریت استعداد در سازمان های دولتی»، مجله چشم انداز مدیریت، با همکاری ابوالحسن حسینی (در نوبت چاپ)1389.
24. «بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در بازارهای بین المللی صنعتی»،مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی سال 9 شماره34، با همکاری بهتاش جمالیه و وحید مکی زاده،1389.
25. " تاثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد " فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، انجمن علمی مدیریت راهبردی و دانشگاه شهید بهشتی، شماره 2 سال 1389. با همکاری ابوالحسن حسینی.
26. " طراحی مدل مفهومی سنجش متوازن عملکرد در رسانه ملی مورد مطالعه (شبکه خبر) " فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های ارتباطی شماره 1 (پیاپی65) بهار 1390 با همکاری دکتر رضاییان، دکتر آذر و حامد دهقانان.
27. " تاثیر سرمایه گذاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی نقش میانجی سرمایه انسانی " فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی سال اول شماره2 تابستان 1389، با همکاری فرج اله رحیمی.
28. " طراحی یک مدل چند وجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران " فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی شماره42 بهار1391، با همکاری دکتر حمید زاده دکتر جزنی و ابراهیمی.
29. " تحلیل میان سطحی تاثیر رهبری تحولی و روابط گروه کاری بر توانایی حل مساله و رفتار نوآورانه کارکنان " مجله علمی -پژوهشی مطالعات راهبردی1390 با همکاری دکتر رضاییان دکتر آذر دهقانان.
30. " بومی سازی نظام وزن دهی مدل تعالی سازمان بنیاد کیفیت اروپا در شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران " پژوهشنامه مدیریت تحول سال سوم شماره 5 ، 1390 با همکاری امیر حسین خالقی.
31. " بررسی تاثیر شایستگیهای هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران " مجله علمی پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق (ع) سال 5 شماره1 بهار و تابستان 1390، با همکاری دکتر رضائیان، دکتر هادیزاده و بنیادی ناینی.
32. "تاثیر ادراک عدالت بر تعهد عاطفی، با لحظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای " مجله چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی شماره9 بهار 1391، با همکاری دکتر رضائیان، دکتر عالم تبریز،سلطانی.
4 د) کنفرانس ها :
1. « تبین سازه های مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده »، با همکاری عطیه بطحایی، کنفرانس مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICIM)، اسفند ماه 1384 که بصورت سخنرانی ارائه گردید.
2. « نقش توسعه منابع انسانی در ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها، فرهنگ، ارزشها،اخلاقیات »، دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، سازمان نو سازی و گسترش صنایع ایران، 1383
3. « طراحی و تبین مدل جامع رهبری تغییر با تاکید بر DNA تحول سازمانی با رویکرد سیستماتیک »، با همکاری عطیه بطحایی، اولین کنفرانس مدیریت تحول، دانشگاه اصفهان اردیبهشت 1385 بصورت سخنرانی
4. « بررسی سرمایه گذاری بر روی سرمایه های انسانی و نقش آن در ارتقای بهره وری سازمانی »، با همکاری دکتر پیرایش، همایش ملی بهره وری کشور،1385.
5. « برنامه ریزی مبتنی بر سناریونویسی و نقش مدل TAIDA در رهبری استراتژیک سازمان » ، با همکاری عطیه بطحایی، ارائه به کنفرانس IICIC تیرماه 1385
6. « اصول 7گانه تفکر مبتنی بر سناریونویسی و تفکر استراتژیک »، با همکاری عطیهبطحایی، همایش IICIC ، تیرماه 1385.
7. « ارائه یک مدل سیستم خبره (هوشمند ) تصمیم گیری جهت اعطای وام به مشتریان »، با همکاری مریم اخوان خرازی، بانک اقتصاد نوین، 1386
8. « ضرورت توسعه استراتژی مبتنی بر دانش به عنوان عنصر کلیدی در موفقیت سازمان های عصر نوین »، با همکاری تالین منصوریان، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، بهمن 1386
9. « بررسی تجربیات پروژه های فناوری اطلاعات در ایران »، با همکاری مریم اخوان خرازی، همایش ملی تبیین و توسعه تجارب مدیران و سازمان های کشور، آبان 1386
10. « برون سپاری منابع انسانی، مزایا و مخاطرات »، همایش توسعه منابع انسانی،1387
11. « بایسته های سیاستگذاری و برنامه ریزی علمی »، همایش اقتدار علمی دانشگاه دفاع ملی، بهمن1387
12. « تاثیر گذاری اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، نقش میانجی سرمایه فکری »، کنفرانس بهبود و تحول اداری، بهمن 1387
13. « کاربرد ماتریس ارزیابی موقیعت و اقدام استراتژیک از منظر وضعیت رقابتی شرکت های ساختمانی »، تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، آبان 1387
14. « برون سباری و ارتباط آن با کاهش هزینه های جاری »، شرکت سایپا یدک،اسفند1387
15. « معماری نوین مدیریت منابع انسانی، پیامد تغییر نقش مشتریان »، تهران، چهارمین کنفرانس مدیریت استراتژیک دیماه 1388.
16. « طراحی مدل جامع نقشهای نوین مشتری با رویکرد مدیریت دانش مشتری (CKM) » تهران دومین کنفرانس بین المللی تحول اداری 1388
17. « بررسی و تبین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی »، چهاردهمین کنفرانس بین المللی نفت گاز و پتروشیمی 20-19 می 2010 با همکاری خانم تالین منصوریان.
18. « استراتژی مدیریت نوآوری جامع (TIM) و تاثیر آن بر تعالی سازمان »، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، با همکاری سید مهدی گلستان هاشمی، 20 دی 1389
19. « الزامات و ضرورت های اجرای یکپارچه سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران »، همایش ملی نقش مدیریت راهبردی با همکاری وحیدمکی زاده،پاییز 1389
20. « ارایه راه حل سیستم خبره هوشمند جهت ایجاد آمادگی پروژه های مهندسی مجدد فرایندهای بانکداری الکترونیک IT/IS »، با همکاری مریم اخوان و دکتر رضاییان چهارمین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیک مهرماه 1389.
21. « ارائه الگوی یکپارچه یادگیری تیمی در سازمان های نوین »، اولین همایش آموزش سازمانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی، با همکاری خانم مرضیه نصیری،11 و 12 اسفند 1389.
5 د) پروژه های تحقیقاتی و مشاوره ای انجام شده
- ساز و کارهای افزایش بهره وری و کارانه نیروی انسانی در شرکت ریسندگی گیلان،1375
- طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل کارکنان شرکت ریسندگی گیلان،1376
- بررسی ساز و کارهای الگوی سنجش متوازن عملکرد برای ارتقاء بهره وری در فروشگاه های زنجیره ای اتکا،1381
- بررسی وضعیت خلاقیت و نوآوری اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، 1380
- بررسی و تحلیل و تدوین شاخصهای بهره وری در شرکت صنایع یاسر نخ قزوین، 1382
- تجدید سازمان، مهندسی مجدد جهت بهبود کارائی و افزایش بهره وری شرکت صنایع یاسر نخ قزوین، 1381
6 و) راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دکتر:
دکتری
- رضا پیرایش (1386) راهنما
طراحی و تبیین مدل بومی ارتقای بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی استان زنجان
- محمد مهدی پرهیزکار (1386) راهنما
طراحی و تبیین مدل سنجش جامع عملکرد بانکهای تجاری کشور ( بانک ملت )
- بهمن حاجی پور (1385) مشاور
تبیین ارتباط بین ذهنیت مشترک متقابل و ظرفیت جذب دانش و ارتباط آن با مزیت رقابتی (صنایع دارویی کشور)
- معصومه حبیبی (1385) مشاور
طراحی و تبیین الگوی استراتژی مزیت رقابتی در صنایع پتروشیمی کشور
- محمد فاریابی (1387) راهنما
طراحی و تبیین بیانیه ماموریت سازمانی در گروه شرکت های تراکتور سازی تبریز
- ابوالحسن حسینی (1389) راهنما
طراحی مدل بومی مدیریت استعداد در دستگاههای دولتی ایران
- فرج الله رحیمی (1388) راهنما
طراحی و تبیین مدل سرمایه گذاری در منابع انسانی جهت کسب مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر دانش.
- حامد دهقانان (1390) مشاور
طراحی مدل چند سطحی مدیریت بر مبنای شایستگی در بخش دولتی.
- مریم اخوان خرازی (1389) مشاور
تبیین تاثیر IT/IS بر عملکرد سازمانی ( مورد کاوی سیستم بانکی کشور )
- یاسر سبحانی (1388) مشاور
بررسی تاثیرات برون سپاری د ر دانشگاهها بر کیفیت خدمات مشتریان.
ابوالفضل ابولفضلی (1390) مشاور
طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی ایران
علی بنیادی (1390) راهنما
طراحی مدل شایستگی های هوشی بر ارزش آفرینی مدیران منابع انسانی
مرتضی سلطانی (1390) راهنما
طراحی مدل چند سطحی تعهد بر مدیریت منابع انسانی...
مهدی گلستان هاشمی (1390) راهنما
طراحی مدل نوآوری جامع (TIM) در صنعت ایران مورد مطالعه شرکت های دانش بنیاد.
- ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران
7 ز) جزوات 1- جزوه تئوریهای مدیریت،تدوین و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی سال 1365
2- جزوه پول، ارز و بانکداری، تدوین و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی سال 1366
3- جزوه مدیریت امور حقوق و دستمزد، تدوین و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی سال 1366
4- جزوه سیستم های خرید و انبارداری، تدوین و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی سال 1368
5- جزوه آشنایی با استانداردها و سری ایزوها، تدوین و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی سال 1368
6- بررسی جزوه سیستم های انبار و تولید به روز J T I ،تدوین و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی سال 1369
7- جزوه بهبود اثر بخشی سازمانی تدوین و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی سال 1372
8- جزوه تئوریهای مدیریت پیشرفته (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد) سال 1374
9- جزوه شاخصهای بهره وری و کاربرد آن سال 1374
8 ه) دروس تدریس شده یا در حال تدریس
- استراتژی های مدیریت منابع انسانی (دکتری)
- مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت (دکتری)
- تئوریهای سازمان و مدیریت
- تئوریهای مدیریت پیشرفته (کارشناسی ارشد)
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت منابع انسانی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
- سیستم های خرید و انبارداری و توزیع
- مدیریت بهره وری نیروی انسانی (کارشناسی ارشد)
- مدیریت امور حقوق و دستمزد
- مدیریت برنامه ریزی نیروی انسانی (کارشناسی ارشد)
- مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی ارشد)
- مدیریت تحلیل رفتاری