سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

 

 

لینک های مقطع کارشناسی ارشد
رشته های مدیریت
 مدیریت کسب وکار دانلود
مدیریت بازرگانی  دانلود
مدیریت دولتی   دانلود
مدیریت صنعتی   دانلود
مدیریت مالی   دانلود
حسابداری  
 حسابداری دانلود
  مهندسی برق
 مهندسی برق  دانلود
  مهندسی معماری
 مهندسی معماری دانلود
مهندسی عمران
 مهندسی عمران - سازه دانلود
 مهندسی - مدیریت ساخت دانلود
  زبان انگلیسی
 آموزش زبان انگلیسی دانلود
 مترجمی زبان انگلیسی دانلود
  علوم اجتماعی
پژوهش علوم اجتماعی دانلود
جامعه شناسی دانلود
 تربیت بدنی
 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی  دانلود
 مدیریت ورزشی - بازاریابی در ورزش  دانلود
  مهندسی کامپیوتر
 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانلود
  زیست شناسی
 ژنتیک دانلود
میکروبیولوژی دانلود
   
  روانشناسی 
 روانشناسی عمومی دانلود
حقوق
 حقوق جزا و جرم شناسی دانلود
 حقوق خصوصی  دانلود
 حقوق عمومی دانلود
کلاس های آنلاین آموزش محور گروه مدیریت
کلاس های آموزش محور گروه مدیریت دانلود