سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها


به اطلاع مي رساند به دليل شيوع ويروس كرونا و رعايت پروتكل هاي بهداشتي جهت سلامتي كارمندان و دانشجويان گرامي استفاده از ماسك الزامي مي باشد و تنها به افرادي خدمات ارائه ميشود كه از ماسك استفاده نمايند.
روابط عمومي دانشگاه