سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

 

همانطور که اساتید محترم و دانشجویان گرامی گروه برق اطلاع دارند محتوای دروس آزمایشگاهی به گونه ای است که می توان بخشی از آن را به صورت نظری و بخش دیگر را به صورت عملی، اراِیه داد. برای پوشش بخش نظری، لطفا در روز و ساعت تعیین شده به سامانه آموزش مجازی متصل شوید. ارایه بخش عملی، مستلزم حضور در دانشگاه است که انشاالله پس از بازگشایی دانشگاه ها، به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد شد. 

 

با آرزوی توفیق، اداره آموزش