سال 1401 سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

اساتید و دانشجویان گرامی فایل های مورد نیاز جهت برگزاری کلاسها به شکل مجازی (آنلاین) در زیر ارائه شده است. 

 

 عنوان  لینک
راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی ویژه اساتید دانلود
راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی ویژه دانشجویان دانلود
   
   
لینک کلاسهای آنلاین گروه عمومی  دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه مهندسی پزشکی (کارشناسی ) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه روانشناسی (کارشناسی ) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه حسابداری (کارشناسی ) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه مددکاری اجتماعی (کارشناسی ) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه مدیریت (کارشناسی ) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه زیست (کارشناسی ) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه مدیریت (کارشناسی ارشد) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین گروه روانشناسی تربیتی (کارشناسی ارشد) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین روانشناسی عمومی (کارشناسی ارشد) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین مشاوره (کارشناسی ارشد) دانلود
لینک کلاسهای آنلاین حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد) دانلود 
لینک کلاسهای آنلاین حقوق خصوصی (کارشناسی ارشد) دانلود 
 لینک کلاسهای آنلاین حسابداری (کارشناسی ارشد) دانلود
   
نرم افزار جهت استفاده در تلفن همراه (adobe connect) دانلود
 نرم افزار جهت استفاده در ویندوز (adobe connect) دانلود