سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

اساتید و دانشجویان گرامی فایل های مورد نیاز جهت برگزاری کلاسها به شکل مجازی (آنلاین) در زیر ارائه شده است. 

 

 عنوان  لینک
راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی ویژه اساتید دانلود
راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی ویژه دانشجویان دانلود
   
   
 لینک کلاسهای آنلاین مقطع کارشناسی ارشد دانلود
 لینک کلاسهای آنلاین سایر مقاطع  دانلود
 لینک کلاس های آنلاین آموزش محور (مترجمی زبان انگلیسی) دانلود
نرم افزار جهت استفاده در تلفن همراه (adobe connect) دانلود
 نرم افزار جهت استفاده در ویندوز (adobe connect) دانلود