سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

 قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه دانش البرز 

بمنظور رفاه حال شما عزیزان جهت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه مقرر گردید برای تمام دانشجویان کارت سرویس دانشجویی صادر گردد لذا خواهشمند است در صورت استفاده از سرویس و دریافت کارت مبلغ 1/000/000 ریال علی الحساب به شماره 8314203212 بانک ملت شعبه محمدیه به نام  آقایان سید مرتضی نوربخش و حسین اعتمادی جهت شارژ کارت سرویس واریز نمائید. 

لازم بذکر است بعد از صدور کارت سرویس پرداخت کرایه بصورت روزانه نخواهیم داشت. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مسئول سرویس جناب آقای محمدخانی به شماره 09121821500 و 09196592830 تماس گرفته شود. 

تذکرات: 

تذکر1: با مراجعه حضوری به بانک یا مراجعه به واحد فرهنگی دانشگاه اقدام به پرداخت نمایید. 

تذکر2: دریافت هر گونه وجه نقد توسط راننده ممنوع میباشد.

تذکر3: راننده موظف است فقط به دانشجویان دارای کارت سرویس خدمات ارائه نماید. 

تذکر4: دانشگاه هیچ گونه خدمات و تعهدی نسبت به دانشجویان فاقد کارت سرویس ندارد.  

معاون دانشجویی و فرهنگی 

 
سرویس های ایاب و ذهاب کرج
مسیرهای حرکت ساعت
 سه راه اندیشه پایین تر از کانکس راهنمایی و رانندگی ایستگاه خط واحد ۶:۱۰_۶
فردیس سر کانال،نبش بلوار کانال جلوی گل فروشی ۶:۲۰
روبروی سه راه حافظیه، به سمت قزوین ۶:۲۵
انبار نفت، روبروی انبار نفت به سمت قزوین زیر پل ۶:۳۰
پل فردیس، قبل از خروجی اتوبان به سمت قزوین جنب دکه   ۷_۶:۴
۴۵متری گلشهر، پایین تر از پمپ بنزین بسمت ورودی اتوبان به طرف قزوین مقابل مسجد ابوذر ۷:۱۰
پل حصارک، میدان دانشگاه خوارزمی ۷:۱۵
هشتگرد: لب اتوبان بسمت قزوین زیرپل عابر پیاده پارکینگ ۷:۴۰
نظرآباد: لب اتوبان بسمت قزوین زیر پل محوطه پارکینگ ۷:۴۵
     
سرویس های ایاب ذهاب تهران
مسیرهای حرکت ساعت
خیابان آزادی،جلوی مترو استاد معین پل هوایی عابر پیاده ۶:۱۵_۵:۴۵
مترو صادقیه، ترمینال اتوبوس های شرکت واحد درب خروجی ترمینال پشت ون های آپادانا ۶:۳۰_۶:۲۰
چیتگر،اتوبان تهران بسمت کرج عوارضی قدیم جلوی مسجد چیتگر ۶:۴۰
پیکانشهر،اتوبان تهران بسمت کرج پل عابر پیاده پله برقی که پارکینگ دارد  ۶:۴۵
وردآورد،اتوبان تهران بسمت کرج جنب پمپ بنزین جلوی امداد خودرو ۶:۵۰

 

سرویس های ایاب و ذهاب آزادی
مسیرهای حرکت ساعت
خیابان آزادی،جلوی مترو استاد معین پل هوایی عابر پیاده ۶:۱۵_۵:۴۵
مترو صادقیه، ترمینال اتوبوس های شرکت راه درب خروجی ترمینال پشت ون های آپادانا ۶:۳۰_۶:۲۰
چیتگر،اتوبان تهران بسمت کرج عوارضی قدیم جلوی مسجد چیتگر ۶:۴۰
پیکانشهر،اتوبان تهران بسمت کرج پل عابر پیاده پله برقی که پارکینگ داد ۶:۴۵
وردآورد،اتوبان تهران بسمت کرج جنب پمپ بنزین جلوی امداد خودرو ۶:۵۰