سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

 

 اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده فناوریهای نوین و زیست شناسی دانشگاه دانش البرز به منظور بررسی و مصاحبه با داوطلبان معرفی شده از سوی وزارت علوم و رسیدگی اولیه به پروپوزالهای پیشنهادی برای پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته میکروب ها بیماری زا در روز سه شنبه 22 آبان ماه برگزار شد.  

 

با تشکر

روابط عمومی دانشگاه البرز