سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد
 
کلیه دانشجویان می توانند جهت تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن کتاب درآمدیی بر روش پژوهش علمی را از پایگاه اینترنتی WWW.MEIDANCHI.IR به صورت رایگان دانلود نموده و استفاده نمایند.