سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد


پس از تصویب پروپوزال پیشرفت کار خود را طی گزارشهای سه ماهه اول و دوم با تکمیل فرمی که در وب سایت در اختیارتان قرار گرفته است به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل نمائید.لازم به ذکر است ارائه گزارش در هر مرحله 5/0 نمره به نمره پایان نامه اضافه می گردد در غیر اینصورت 5/0 نمره از هر گزارش کسر می گردد.