کبری توفیقی
  عضو هیات علمی گروه زیست
  دکتری - زیست شناسی
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

# سوابق آموزشی و تدریس
1

تدریس در دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) (5 سال) + دانشگاه پیام نور مرکز کرج (11 سال) و قزوین (1 سال) + دانشگاه دانش البرز (4 سال)

 

دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز آبیک : تدریس دروس تخصصی دوره کارشناسی رشته سلولی-مولکولی، زیست فناوری و میکروبیولوژی از سال 95 تا کنون:

واحدهای زیست شناسی عمومی 1 و 2 و آزمایشگاه- بوم شناسی- بوم و تکامل- تنوع زیستی- مبانی تکوین- بافت- متون تخصصی- ژنتیک مولکولی و آزمایشگاه-  مبانی فیزیولوژی گیاه - بیوشیمی عمومی و آزمایشگاه- کشت بافت و آزمایشگاه- -زیست شناسی مولکولی و آزمایشگاه- ژنتیک پایه  و آزمایشگاه -  زیست پرتوی و...

 

تدریس و همکاری با دانشگاه پیام نورواحد کرج به طور مدعو از سال 87 تا کنون و پیام نور قزوین  نیمسال 89-90؛ تدریس واحدهای نظری و آزمایشگاهی بیوشیمی، زبان تخصصی زیست شناسی و کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی و فيزيولوژي تنش ، تالوفیتها (جلبک و قارچ) - فیزیولوژی گیاهی و  آزمایشگاه - زیست شناسی عمومی (گیاهی و جانوری)، تکوین، رشد و نمو گیاهی، سیستماتیک ؛ آزمایشگاه بیوشیمی و غیره. آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 و 2 و گیاه شناسی پایه رشته های زیست فناوری کشاورزی

 

تدریس مبانی فیزیولوژی ، و آزمایشگاه و مبانی فیزیولوژی در دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)  از سال 92 تا 96-

 

 

 

 

# مقالات، پروژه علمی و کتب
1

مقالات، پروژه علمی و کتب:

یک کتاب تالیفی +  10 مقاله (ISI و علمی پژوهشی) و طرح پژوهشی- راهنمای دوم دو دانشجوی ارشد دانشگاه دانش البرز و استاد مشاور دانشجوی فیزیولوژی در دانشگاه خوارزمی در مقطع ارشد- یک کنگره خارجی سخنرانی (مالزی) و10کنگره داخلی (یک پوستر برتر کنگره از طرف بنیاد نخبگان)

عنوان کتاب:

روشهای آزمایشگاهی پیشرفته در علوم گیاهی و کشاورزی- انتشارات دانشگاه تهران 98

عنوان طرح ها و پایان نامه دانشجویان ارشد:

ردیف

عنوان طرح

كارفرما

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مسئوليت در طرح

مجري/همكار

 

بررسی بافت شناسی اثر عصاره های گیاهی آویشن زردچوبه و بره موم بر بهبود زخم دهانی

دکتر فاطمه شهبازی دانشگاه پیام نور

97

ادامه دارد

همکار

 

شناسایی مولکولی تک یاخته پیروپلاسمیده در سگ های آلوده به کنه گیلان و مازندران

دانشگاه دانش البرز و موسسه سرم سازی رازی

98

دفاع شده

استاد راهنمای دوم

 

ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی در جدایه های باکتری بروسلااز مناطق مختلف کشور به روش دیسک دیفیوژن

دانشگاه دانش البرز و موسسه سرم سازی رازی

98

دفاع شده

استاد راهنمای دوم

 

بررسی پاسخ مولکولی و اثر مهار کنندگی تکثیر سلولی توسط عصاره Lavendula و مقایسه آن با داروی سیس پلاتین بر روی رده سلولی A2780

دانشگاه دانش البرز

98

در حال انجام

استاد راهنمای اول

 

بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره و گیاه بذر کتان بر روی سالمونلا تیفی +vi و بروسلا ملی تینس 16M در شرایط آزمایشگاهی و کشت ماکروفاژ

 

دانشگاه دانش البرز

98

در حال انجام

استاد راهنمای دوم

 

داور مقالات متعدد در مجله یافته های نوین زیست شناسی دانشگاه خوارزمی

 

 

 

 

                                                                                                 

 

عنوان برخی مقالات:

رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

 
 

 

Tofighi C, Khavari Nejad R, Najafi F, Razavi K, Rejali F. (2017): Responses of wheat plants to interactions of 24-epibrassinolide and Glomus mosseae in saline condition.

Physiol Mol Biol Plants. DOI 10.1007/s12298-017-0439-6.

 

 

 

C. Tofighi Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Postal Code: 15719-14911, Tehran, این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
, R.A. Khavari-Nejad Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Postal Code: 15719-14911, Tehran, Iran; Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, F. Najafi Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Postal Code: 15719-14911, Tehran, Iran, K. Razavi National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Postal Code: 1417863171, Shahrak-e Pajoohesh, Km 15, Tehran, Iran & F. Rejali Soil and Water Research Institute, P.O. Box: 31758-311, Imam Khomeini Blv., Meshkndasht, Karaj, Iran (2017) Brassinosteroide (BR) and Arbuscular Mycorrhizal (AM) Fungi Alleviate Salinity in Wheat

. (Journal of Plant Nutrition; 40, 8 - 2017)

 

 

 

Khavari-Nejad, R.A., Najafi, F. and Tofighi, C. (2009): Diverse responses of tomato to N and P deficiency.

International Journal of Agriculture and Biology, 11(2), 209-213.

 

 

 

- The Effects of Nitrate and Phosphate Deficiencies on Certain Biochemical Metabolites in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill. c.v. Urbana V.F.) Plant. Khavari-Nejad, R. A.; Najafi, F.; Tofighi, C. //

 

Journal of Stress Physiology & Biochemistry;2013, Vol. 9 Issue 2, p65

 

 

- C. TOFIGHI*,1, R. A. KHAVARI-NEJAD1,2, F. NAJAFI**,1, K. RAZAVI3 AND F. REJALI Response of epibrassinolide-sprayed wheat plants to salinity

originated from Urmia lake in Iran.

Crop Res. 51 (4, 5 & 6) : 107-112 (2016)

 

 

 

رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

شماره مجله

سال چاپ

 
 

 

Tofighi K, Khavari Nejad R, Najafi F, Razavi K, Rejali F. Interaction effect investigation of arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth regulator brassinolide on enhancing to wheat tolerance to salinity tension. فیزیولوژی گیاهان زراعی. 2016; 8 (30) :5-19

 

 

 

 

 

 

بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه گندم به برهمکنش قارچ و براسینولید. نشریه علوم آب و خاک. 1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات و کنگره ها:

 

-          -Tofighi C, Khavari Nejad R, Najafi F, Razavi K, Rejali F. (2017): Responses of wheat plants to interactions of 24-epibrassinolide and Glomus mosseae in saline condition. PhysiolMolBiol Plants. DOI 10.1007/s12298-017-0439-6.

-           

-          - Khavari-Nejad, R.A., Najafi, F. and Tofighi, C. (2009): Diverse responses of tomato to N and P deficiency. International Journal of Agriculture and Biology, 11(2), 209-213.

-           

-          - The Effects of Nitrate and Phosphate Deficiencies on Certain Biochemical Metabolites in Tomato (Lycopersiconesculentum Mill. c.v. Urbana V.F.) Plant. Khavari-Nejad, R. A.; Najafi, F.; Tofighi, C. // Journal of Stress Physiology & Biochemistry;2013, Vol. 9 Issue 2, p65

-          - C. Tofighi Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Postal Code: 15719-14911, Tehran, این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
, R.A. Khavari-Nejad Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Postal Code: 15719-14911, Tehran, Iran; Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, F. Najafi Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Postal Code: 15719-14911, Tehran, Iran, K. Razavi National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Postal Code: 1417863171, Shahrak-e Pajoohesh, Km 15, Tehran, Iran&F. Rejali Soil and Water Research Institute, P.O. Box: 31758-311, Imam Khomeini Blv., Meshkndasht, Karaj, Iran (2017) Brassinosteroide (BR) and ArbuscularMycorrhizal (AM) Fungi Alleviate Salinity in Wheat. Journal of Pant Nutrition. 40 (8): 1091-1098.

-          - Tofighi K, Khavari Nejad R, Najafi F, Razavi K, Rejali F. Interaction effect investigation of arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth regulator brassinolide on enhancing to wheat tolerance to salinity tension. فیزیولوژی گیاهان زراعی. 2016; 8 (30) :5-19

-          - C. TOFIGHI*,1, R. A. KHAVARI-NEJAD1,2, F. NAJAFI**,1, K. RAZAVI3 AND F. REJALI Response of epibrassinolide-sprayed wheat plants to salinity

-          originated from Urmia lake in Iran. Crop Res. 51 (4, 5 & 6) : 107-112 (2016)

 

-          توفیقی کبری.  خاوری نژاد رمضانعلی ، نجفی فرزانه ، رضوی خدیجه، رجالی فرهاد (1396) برسی عملکرد و پاسخ های فیزیولوژی گیاه گندم به برهکنش قارچ میکوریز و براسینولید در شرایط شوری خاک. مجله آب و خاک اصفهان (پذیرش- تیر 96)

 

-          سومین همایش ملی کشت ارگانیک دانشگاه محقق اردبیلی و برگزیده شدن پوستر در همایش توسط بنیاد علمی نخبگان

Tofighi, C., Khavari-Nejad R.A., Najafi, F., Rejali, F., Effects of mycorrhizal fungi (Glomus mossea) on alleviating the salinity stress (NaCl and Uromieh Lake irrigation) in wheat (Titicumsativum L.) plants Third National Congress on Organic and Conventional Agriculture, Ardabil, Iran, 2014, Aguest.

-          پنجمین کنفرانس بین المللی و هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران و ارائه پوستر با عناوین:

بررسی اثر شوری بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاه پنیرک  Malvasylvestris

-          گزارش همزیستی قارچPhallus impudicusبا ریشه درخت کاج Pinu seldarica و تغییر شکل رویشی آن (نویسنده دوم)

-          سومین کنگره علمی گیاهان دارویی با عنوان:

Khavari-Nejad, R.A., Najafi, F., Tofighi, C.: Effect of nitrogen and phosphorus deficiency on  anthocyanin accumulation in Lycopersicon esculentum Mill. vegetative tissues. The 3rd congress of medicinal plants. 2007. Tehran, Iran.

-          همایش ملی علوم و صنایع غذایی با عنوان:

Khavari-Nejad, R.A., Najafi, F., Tofighi, C.:Enhancement of anthocyanin pigment accumulation in vegetative tissues of tomato (Lycopersiconesculentum Mill.)plants under nitrogen and phosphorus deficiencies of environment. The Iranian National Congress on Food Science and Technology. 13 December 2007.Tehran, Iran

-          خاوری نژاد رمضانعلی ، نجفی فرزانه ، توفیقی کبری.  افزایش مقدار رنگدانه های طبیعی آنتوسیانینی در بافت های رویشی گیاه گوجه فرنگی(Lycopersicon esculentum Mill.)تحت تنش کمبود نیتروژن و فسفر محیط

-          ارائه مقاله در دومین همایش مهندسی  محیط زیست با عنوان:

- بررسی اثرات کاهش سطوح نیتروژن و فسفر محیط بر عملکرد گیاه گوجه فرنگی با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی

- چاپ مقاله کامل در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست با عنوان:

بررسی اثرات کاهش سطوح نیتروژن و فسفر محیط بر عملکرد گیاه گوجه فرنگی با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی

 

-          کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. ارائه شفاهی با عنوان بررسی تاثیر پیش تیمار اپی براسینولیدی بر شاخص های جوانه زنی، رشد اولیه و تجمع آنتوسیانین در گیاه گندم  تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

-          دومین همایش ملی آموزش محیط زیست یا همکاری سازمان یونسکو و دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب- 4 و 5 بهمن. 1396. و ارائه 2 مقاله پوستر در زمینه بازیافت کاغذ و پسماندها.