دکتر آویسا نجیمی
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- روانشناسی عمومی- دانشگاه علوم و تحقیقات
   
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# سوابق آموزشی و تدریس
1

سوابق آموزشی و تدریس :

•         تدریس دروس: 1- روانشناسی عمومی (1-2) 2- اصول راهنمایی و مشاوره 3- روانشناسی یادگیری 4- اختلالات یادگیری 5- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 6- روانشناسی شخصیت 7- متون روانشناسی به زبان خارجه 8- آمار استنباطی 9- آمار توصیفی 10- فیزیولوژی اعصاب و غدد 11-آزمونهای روانی در نیمسال اول و دوم (92-91) و نیمسال دوم (93-92) در دانشگاه پیام نور استان سمنان، واحد ایوانکی؛ دروس 1- روانشناسی آموزش خواندن 2- روش تحقیق 3- معرفت شناسی 4- تاریخچه و مکاتب روانشناسی 5- انگیزش و هیجان 6- تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن 7- پروژه کارعملی در نیمسال اول و دوم (94-93) در دانشگاه پیام نور استان سمنان، مرکز گرمسار؛ دروس 1- کاربرد کامپیوتر در روانشناسی (در دو گروه) 2- فیزیولوژی اعصاب و غدد درون­ریز3- آسیب شناسی روانی (2) 4- روانشناسی فیزیولوژیک 5- پروژه کارعملی در نیمسال اول و دوم (95-94) در دانشگاه پیام نور استان تهران، واحد شهریار؛ و 1- آزمونهای شناختی 2- آزمونهای عینی 3- آمار استنباطی پیشرفته (در سه گروه) 4- گروه درمانگری 5- نوروسایکولوژی 6- روانشناسی عمومی پیشرفته (در دو گروه) 7- آسیب شناسی روانی (جبرانی)، 8- انگیزش و هیجان در مقطع کارشناسی ارشد (رشته روانشناسی بالینی و عمومی) و 9- روانشناسی اجتماعی، 10- روانشناسی عمومی و 11- نظریه­های شخصیت 12- آسیبشناسی روانی (1) و 13- روانشناسی مرضی کودک در مقطع کارشناسی از نیمسال دوم (95-94) تا نیمسال دوم (96-97) در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات شاهرود؛ دروس 1- مباحث اساسی در روانشناسی 2- نظریه­های شخصیت، 3- معرفت شناسی، 4- روانسنجی، 5- روانشناسی عمومی جبرانی، 6- فیزیولوژی، 7- روانشناسی عمومی پیشرفته، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از نیمسال دوم (96-97) تا نیمسال اول (99-98) در مؤسسه غیرانتفاعی سهروردی (قزوین). دروس 1- آمار استنباطی پیشرفته (در دو گروه)، 2- روش تحقیق در روانشناسی (در دو گروه)، 3- نظریه های شخصیت، 4-  روانشناسی عمومی پیشرفته و 5- فلسفه علم روان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از نیمسال اول (98-97) تا نیمسال اول (99-98) در دانشگاه دانش البرز.

•     دارای 8 سال سابقه کار در مرکز مشاوره و روانشناسی طلیعه سلامت (ره سلامت) و طلوع سلامت با سمت درمانگر (روانشناس).

•     اجرای کارگاه آموزشی تحلیل روابط متقابل در دو سطح مقدماتی و متوسطه در مؤسسه خیریه حضرت مریم بهار و تابستان 1391، پاییز و زمستان 1392.

•     مدیر بخش ارزشیابی مؤسسه آموزشی اندیشه طلایی پاییز و زمستان سال 1396.

•      اجرای سخنرانی و مشاوره یک روزه برای خانواده بازنشستگان نیروهای مسلح در تالار امام علی/ البرز (پاییز، 1393).

# مقالات، پروژه علمی و کتب
1

     طرحهای تحقیقاتی

 • مقایسه تغییر لپتین، شاخص توده بدنی و خود اثربخشی غذاخوردن و ورزش کردن متعاقب دو مداخله لرن و مداخله شناختی- رفتاری در زنان دارای اضافه وزن و چاقی (1391). به سفارش مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجری طرح: دکتر مژگان آگاه هریس.
 • تفاوت مداخله فراشناختی با مداخله شناختی- رفتاری برای اصلاح رفتارهای غذا خوردن، نمایه های ترکیب بدنی و کورتیزول بزاقی در زنان دارای اضافه وزن و چاقی (1391). به سفارش مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجری طرح: دکتر مژگان آگاه هریس.
 • مصاحبه جامع قبل از ازدواج (1391). جزء طرح های استانداری خراسان رضوی با عنوان خانواده پایدار، مجری طرح: دکتر مسعود جانبزرگی.
 • مصاحبه ساختارمند زوجین برای پیشگیری از طلاق (1391). جزء طرحهای استانداری خراسان رضوی با عنوان خانواده پایدار، مجری طرح: دکتر مسعود جانبزرگی.

     مقاله ها

 • تأثیر آموزش افشای هیجانی نوشتاری بر شدت افسردگی و کاربرد مکانیسمهای دفاعی بیماران افسرده (1391)؛ به همراه: دکتر احمد علی نوربالا، دکتر احمد علیپور، دکتر فرهاد شقاقی و دکتر مژگان آگاه هریس. مجله دانشور پزشکی، شماره
 • مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری - تغذیه ای با مداخله شناختی بک در ترکیب با تجویز رژیم غذایی– فعالیت بدنی در کاهش اضافه وزن و بهبود نیمرخ چربی زنان (1392)؛ به همراه: دکتر مژگان آگاه هريس، دکتر مسعود جانبزرگي، دکتر احمد علیپور، دکتر احمد علی نوربالا، شهناز نوحي و ندا گلچین. مجله دانشور پزشکی، شماره
 • مقایسه تغییر سطوح لپتین، شاخص توده بدنی و خود اثربخشی زنان چاق و دارای اضافه وزن متعاقب مداخله های لرن و شناختی- رفتاری (زیر چاپ)؛ به همراه: دکتر مژگان آگاه هريس و دکتر مسعود جانبزرگي. مجله روانشناسی بالینی و شخصیت.
 • “Effectiveness of multi-faceted training focused on spiritual parenting to mothers on promoting spirituality of overweight children” به همراه شهناز نوحی. مسعود جان بزرگی. حسین خواستار و مژگان آگاه هریس در مجله: International Journal of Health Studies (IJHS) 3 (1).
 • پذیرش مقاله با عنوان: رابطه خود کارآمدی درد با افسردگی، اضطراب و استرس در زنان مبتلا به CLBP به همراه: دکتر مژگان آگاه ‌هريس و لیلا آگاه، به صورت پوستر در نخستین کنگره بین المللی درد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران (اردیبهشت 1394).
 • اثربخشی ترکیب تجویز دارو، تغذيه سالم و فعاليت بدني متناسب، با مداخله نظم دهی هیجان بر ادراک کنترل اضطراب و پاسخهای قلبی- عروقی زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی (1396)؛ به همراه: دکتر کریم عسگری و دکتر مژگان آگاه هريس. مجله دانشور پزشکی، شماره
 • کارآمدي آموزش افشاي هيجاني در کنار دارو درماني بر بهبود سلامت روان و ارتقاء مهارتهای مقابله ای بيماران افسرده (زیر چاپ)، به همراه: دکتر احمد علی نوربالا، دکتر مژگان آگاه هريس و همکاران. مجله دانشور پزشکی.
 • مقایسه آموزش تنش زدایی خودزاد با خودگویی مثبت و آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل عواطف بیماران عروق کرونری قلبی (زیر چاپ)، به همراه دکتر مژگان آگاه هريس و دکتر کریم عسگری . مجله روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور.

     شرکت در کارگاهها و دورههای آموزشی

 • اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه 16 عاملی کتل در مرکز ره سلامت. مدرس دوره: دکتر مسعود جانبزرگی.
 • آموزش تنشزدایی و اصلاح سبکزندگی (ریلکسیشن) در مرکز طلیعه سلامت. مدرس دوره: دکتر مسعود جانبزرگی.
 • درمانگری شناختی- رفتاری، مقدماتی و پیشرفته در مرکز ره سلامت. مدرس دوره: دکتر مسعود جانبزرگی.
 • درمانگری و تحلیل روابط متقابل (TA) مقدماتی و متوسطه در مرکز ره سلامت. مدرس دوره: دکتر مسعود جان بزرگی.
 • آموزش دوره مقاله نویسی در انجمن روانشناسی دانشگاه پیام نور، مدرس دوره: دکتر احمد علیپور.
 • درمانگری چند وجهی لازاروس در مرکز طلیعه سلامت. مدرس دوره: دکتر مسعود جانبزرگی.
 • درمانگری شناختی با رویکرد مذهبی، در سازمان نظام روانشناسی. مدرس دوره: دکتر مسعود جانبزرگی.
 • خانواده درمانگری (FT) در مرکز طلیعه سلامت. مدرس دوره: دکتر مسعود جانبزرگی.
 • مشاوره پیش از ازدواج (PMC) در مرکز طلیعه سلامت. مدرس دوره: دکتر مسعود جانبزرگی و دکتر مژگان آگاه هریس.
 • درمانگری شناختی- رفتاری مدیریت وزن و چاقی، در مرکز طلوع سلامت. مدرس دوره: دکتر مژگان آگاه هریس.

     تألیف کتاب

 • کتاب «راهنمای مقدمات روانشناسی سلامت»، به همراه آزاده زمزمی و فاطمه شکری؛ تهران: پیام رسان: شهرآب،