شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


  دکتر آویسا نجیمی
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- روانشناسی عمومی- دانشگاه علوم و تحقیقات
   
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  دکتر سیدعلی سید پورآذر
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- جامعه شناسی اقتصادی- علوم و تحقیقات
   
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  دکتر سلیمان میرزائی راجعونی
  مرتبه علمی: استادیار 
  دکتری- جامعه شناسی سیاسی- دانشگاه تربیت مدرس
   

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

   

  دکتر مریم السادات حسینی فر
  مرتبه علمی: استادیار 
  دکتری- جامعه شناسی- دانشگاه تهران مرکزی
   m­این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
   

  دکتر لیلا ترابیان
  مرتبه علمی: استادیار 
  دکتری- روانشناسی بالینی- دانشگاه الزهرا
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
   

  دکتر زهرا قنبری
  مرتبه علمی: استادیار 
  دکتری- روانشناسی تخصصی- دانشگاه الزاهرا
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید