شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


  دکتر علی قلی پور سلیمانی
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- مدیریت بازرگانی- علوم و تحقیقات
  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رشت
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  دکتر آیدین کیانی
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- حسابداری - دانشگاه تربیت مدرس
   
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  دکتر محمد باقرزاده
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- مدیریت صنعتی- دانشگاه تهران
  عضو هیات علمی گروه مدیریت
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید