امام صادق (ع) فرمود: سه چیز، دلیل بر کرامت و بزرگواری انسان است: 1- اخلاق نیکو 2-فرو بردن خشم 3-چشم پوشی از حرام ها
      
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
  1. اخبار
  2. فرهنگی دانشجویی
  3. تقویم دانشجویی
  4. پیوندها
  5. آمار بازدیدکنندگان