امام صادق (ع) فرمود: سه چیز، دلیل بر کرامت و بزرگواری انسان است: 1- اخلاق نیکو 2-فرو بردن خشم 3-چشم پوشی از حرام ها
      

اخبار دانشگاه

اخبار پژوهشی

فرم های خام آموزشی

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
  1. اخبار
  2. امور دانشجویی و فرهنگی
  3. تقویم دانشجویی
  4. پیوندها
  5. آمار بازدیدکنندگان

                                             

                                                                           

زمان اجرا

عنوان فعالیت

ردیف

14/5/93 الی 21/5/93

انتخاب واحد

1

29/6/93

شروع کلاسها

2

5/7/93 الی 10/7/93

حذف و اضافه

3

15/9/93 الی 20/9/93

حذف تکدرس

4

5/10/93

پایان کلاسها

5

13/10/93

شروع امتحانات

6

30/10/93

پایان امتحانات

7

7/11/93

قفل آموزشی نمرات

8