سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

 

رشته­ های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

دانلود

2

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

دانلود

3

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

دانلود

4

مدیریت کسب و کار

کارشناسی ارشد

دانلود

5

مدیریت مالی

کارشناسی پیوسته

دانلود

6

مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته

دانلود

7

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

دانلود

8

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

9

مدیریت صنعتی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

10

مدیریت دولتی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود