سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

  آقای دکتر هادی خدابخشی
  عضو هیات علمی گروه حقوق
  دکتری - حقوق خصوصی - پردیس فارابی دانشگاه تهران
  مرتبه علمی: استادیار
  ---