سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

 

رشته های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی پیوسته

دانلود

2

زیست فناوری

کارشناسی پیوسته

دانلود

3

میکروبیولوژی

کارشناسی پیوسته

دانلود