برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

فهرست مشخصات مدیران و معاونین و کارشناسان گروه های آموزشی

 

فهرست مشخصات مدیران، معاونین و کارشناسان گروه­های آموزشی (مقاطع کاردانی و کارشناسی)

 

فهرست مشخصات مدیران گروه­های آموزشی و کارشناسان آموزش  در دانشکده تحصیلات تکمیلی