برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 1880
کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 2207
کارشناسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 2166
فهرست مشخصات مدیران و معاونین و کارشناسان گروه های آموزشی نوشته شده توسط مدیریت سایت 22601