برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5058
کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 5517
کارشناسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 5833
فهرست مشخصات مدیران و معاونین و کارشناسان گروه های آموزشی نوشته شده توسط مدیریت سایت 27537