برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کاردانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3391
کارشناسی ناپیوسته نوشته شده توسط مدیریت سایت 3841
کارشناسی نوشته شده توسط مدیریت سایت 3940
فهرست مشخصات مدیران و معاونین و کارشناسان گروه های آموزشی نوشته شده توسط مدیریت سایت 25046