برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
وام دانشجویی جدید نیمسال دوم نوشته شده توسط مدیریت سایت 1742