برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

مدارک لازم جهت ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه

 

مدارک لازم جهت ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه 

 

1- ارائه کارت سرویس ایاب و ذهاب قبلی (ترم اولی فقط با داشتن برگه انتخاب واحد)

 

2- ارائه یک قطعه عکس 3*2 

 

3- عقد قرار داد با مسئول سرویس دانشگاه البرز 

 

4- ارائه فیش بانک یا چک طبق تعرفه اعلام شده در ذیل 

 

5- ارائه چک باقی مانده قرار داد هنگام ثبت نام 

 

6- عدم بدهی سرویس ایاب و ذهاب ترم قبل 

 

7- حضور دانشجو برای عقد قرار داد سرویس الزامی می باشد. 

 

8- مبلغ 1/000/000 ریال پیش پرداخت و بقیه دو فقره چک (اقساط)

 

9- ثبت نام سرویس فقط برای صبح از تهران یا کرج یا شهریار به قزوین می باشد، بعد از ظهر ها به صورت آزاد به ترمینال غرب می باشد. 

 

10- ارائه کارت دانشجویی یا انتخاب واحد ثبت نام الزامی می باشد. 

 

11- تعرفه کرایه سرویس ایاب و ذهاب طبق مصوب وزارت راه و ترابری محاسبه می گردد. 

 

شماره های تماس جهت ثبت نام سرویس و هماهنگی با راننده اتوبوسها در ایستگاههای مورد نظر : 

09121821500 آقای محمد خانی

 
شماره حساب جهت واریز هزینه سرویس 391704008297311001 بانک انصار قابل واریز از تمامی شعب کشور به نام ناصر محمدخانی
شماره کارت جهت واریز هزینه سرویس 
6273811043457503 بانک انصار به نام ناصر محمدخانی