برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اطلاعیه در زمانبندي جهت ارايه خدمات آموزشي در واحد آموزش


زمانبندي جهت ارايه خدمات آموزش

به اطلاع دانشجویان گرامی می­رساند گواهی­ها و نامه­های درخواستی از قبیل گواهی اشتغال به تحصیل، نامه کارآموزی، گواهی موقت و ... در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته قابل ارایه می­باشد. خواهشمند است از تاریخ 15/4/92 زمان بندی مذکور را رعایت فرمایید.