سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

  جناب آقاي سيداحمدحسيني
  عضو هیات موسس
  ---