سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

  دکتر محمد باقرزاده
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- مدیریت صنعتی- دانشگاه تهران
  عضو هیات علمی گروه مدیریت
  mbsbu79@gmail.com

  خانم دکتر پرینا قمی
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  دکتر پرینا قمی
  دکتری- ترجمه - دانشگاه علامه طباطبایی
  parina.ghomi@gmail.com

  دکتر شبنم مختارنیا
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  دکتری - آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه تربیت مدرس
  smokhtarnia@gmail.com

  محسن عسکری
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  مرتبه علمی: مربی
  شماره تماس دفتر: 32577996
  Mohsen_askari@roketmail.com

  جناب آقای دکتر حسین اعتمادی
  عضو هيات موسس
  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر گروه حسابداری
  etemadih@modares.ac.ir

  آقای دکتر بابک قصیری
  عضو هیات علمی گروه معماری
  گروه معماری
  مرتبه علمی: مربی
  Babak_ghoseiri@yahoo.com

  خانم دکتر پرستو کلاهدوزها
  عضو هیات علمی گروه عمومی -مرتبه علمی: مربی
  دکتری- تاریخ اسلام- دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
  شماره تماس دفتر: 02832577998
  Parastookolahdoozha@yahoo.com

  آقای دکتر محمد طاهرنیا
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  دکتری - آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه تربیت مدرس
  معاون گروه و معاون پژوهشی -مرتبه علمی: استادیار
  tahernia2004@yahoo.com

  جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش
  عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی ریاست دانشگاه
  عضو هيأت علمي وزارت علوم و ریاست مؤسسه
  دكتري : جامعه شناسي فرهنگي - دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي
  ایمیل: Drnorbakhsh@gmail.com

  محمدعلی ناصریان
  عضو هیات علمی گروه حسابداری
  عضو هیات علمی گروه حسابداری -مرتبه علمی: مربی پایه 2
  شماره تماس دفتر: 32579904
  ma.naserian@gmail.com

  آقای دکتر حسن زرآبادی پور
  عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
  مشاوره علمی ریاست دانشگاه
  مرتبه علمی: دانشیار
  hassan.zarabadipour@gmail.com

  آقای دکتر عادل ابراهیمی لویه
  عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی
  دکتری جامعه شناسی
  معاون دانشجویی و فرهنگی
  ebrahimi.louyeh@gmail.com

  دکتر ربیع اله رحمانی
  عضو هیات علمی گروه آمار
  معاون آموزشی
  مرتبه علمی: استادیار
  Rahmani.stat@gmail.com

  خانم دکتر عاطفه سعیدیان
  عضو هیات علمی گروه برق
  گروه برق
  مرتبه علمی: استادیار
  a.saedian@gmail.com

  آقای مهندس حامد محمدی جیرنده
  عضو هیات علمی گروه برق
  دانشگاه دانش البرز
  مرتبه علمی: مربی
  hamedmit@yahoo.com