سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مدیریت صنعتی:

درس کنترل کیفیت آماری استاد آقای اصلانی در روز چهارشنبه مورخ 21/08/1393 برگزار نمی گردد.