سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

  قابل توجه دانشجویان گروه فنی مهندسی:

کلیه کلاس های خانم مهندس سنائی در روز دوشنبه مورخ 28/07/93 برگزار نمی گردد.