سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

کلاسهای تربیت بدنی و ورزش(1) فعلاً تشکیل نمی گردد. زمان تشکیل کلاسها متعاقباً اعلام می گردد.