برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

 

دانشجویان جدیدالورود لطفا فایل کارنامه سلامت جسم را دانلود کنید و بعد از کامل کردن تا تاریخ 97/07/30 به کارشناس آموزش در پردیس آبیک تحویل دهید. 

 

دانلود فایل