برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اطلاعیه در خصوص تمدید انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 
بسمه تعالی
اطلاعیه در خصوص:
<<تمدید زمان انتخاب واحد>>
 
 
با توجه به درخواست برخی از دانشجویان و موافقت شورای آموزشی دانشگاه، مهلت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 برای بار چهارم تمدید شد. بر این اساس، دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند لازم است در روزهای شنبه الی  سه شنبه مورخ 97/06/24 لغایت 97/06/27 انتخاب واحد نمایند. عدم انتخاب واحد در زمان تعیین شده می تواند جریمه تاخیر یا مرخصی اجباری را به همراه داشته باشد.