برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

 

ساعت

 

روز و تاریخ

از 8:00 صبح تا 8:00 صبح فردا

­شنبه 97/06/03

دانشجویان مقاطع کاردانی ناپیوسته، کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

یک­شنبه 97/06/04

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

­دو­شنبه 97/06/05

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد