برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اطلاعیه در خصوص اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان

 

دانشجویان گرامی می­توانند از روز شنبه مورخ 97/05/20 لغایت روز دو­شنبه مورخ 97/05/22 کارت ورود به جلسه خود را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس erp.alborzq.ac.ir اخذ نمایند. در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت می­باشند.

1- مهلت فوق تمدید نخواهد شد.

2- اخذ کارت مستلزم تسویه حساب مالی می­باشد. لذا دانشجویانی که به امور شهریه بدهکارند لازم است بدهی خود را به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اینترنتی دانشگاه پرداخت و سپس کارت خود را دریافت نمایند.

3- قبل از پرینت کارت، لازم است فرم­های نظرسنجی اساتید کامل گردد. در غیر این­صورت میز کار دانشجو باز نخواهد شد.

4- به منظور پرینت کامل کارت، مسیر زیر باید طی شود:

023

5- کارت ورود به جلسه باید شامل عکس، مشخصات دانشجو، فهرست دروس، اسامی اساتید، تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی باشد. در صورت وجود هرگونه نقص یا مغایرت، دانشجو ملزم است در سریعترین زمان ممکن موضوع را جهت رسیدگی به کارشناس آموزش مربوطه اطلاع دهد.

6- همراه داشتن کارت ورود به جلسه در زمان برگزاری امتحان الزامی است و از حضور دانشجویانی که کارت ورود به جلسه به همراه نداشته باشند، جلوگیری بعمل خواهد آمد.

7- با توجه به انجام تطبیق عکس و مشخصات دانشجو در جلسه امتحان، همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.                                                                                    

با آرزوی موفقیت، اداره امتحانات