برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

تمدید زمان اخذ کارت ورود به جلسه


<<تمدید زمان اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات>>

 

به منظور مساعدت و با توجه به درخواست های مکرر تعدادی از دانشجویان، مهلت اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 تمدید شد. بر این اساس، دانشجویانی که تاکنون موفق به اخذ کارت نشده اند، لازم است از روز شنبه مورخ 97/03/12 لغایت روز پنجشنبه مورخ 97/03/17 کارت خود را از طریق وب سایت دانشگاه پرینت نمایند.

تاکید می گردد که حضور در جلسه امتحان مستلزم همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات بوده و از حضور دانشجویان فاقد کارت ممانعت بعمل خواهد آمد.

 

با آرزوی موفقیت، اداره امتحانات