برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

اطلاعیه در خصوص اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات

 

 

اطلاعیه در خصوص اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات

 

دانشجویان گرامی می­توانند از روز شنبه مورخ 97/02/29 لغایت روز پنج­شنبه مورخ 97/03/10 کارت ورود به جلسه خود را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس erp.alborzq.ac.ir اخذ نمایند. در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت می­باشند.

1- مهلت فوق تمدید نخواهد شد.

2- اخذ کارت مستلزم تسویه حساب مالی می­باشد. لذا دانشجویانی که به امور شهریه بدهکارند لازم است بدهی خود را به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اینترنتی دانشگاه پرداخت و سپس کارت خود را دریافت نمایند.

3- قبل از پرینت کارت، لازم است فرم­های نظرسنجی اساتید کامل گردد. در غیر این­صورت میز کار دانشجو باز نخواهد شد.

4- به منظور پرینت کامل کارت، مسیر زیر باید طی شود:

023 

5- کارت ورود به جلسه باید شامل عکس، مشخصات دانشجو، فهرست دروس، اسامی اساتید، تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی باشد. در صورت وجود هرگونه نقص یا مغایرت، دانشجو ملزم است در سریعترین زمان ممکن موضوع را جهت رسیدگی به کارشناس آموزش مربوطه اطلاع دهد.

6- همراه داشتن کارت ورود به جلسه در زمان برگزاری امتحان الزامی است و از حضور دانشجویانی که کارت ورود به جلسه به همراه نداشته باشند، جلوگیری بعمل خواهد آمد.

7- با توجه به انجام تطبیق عکس و مشخصات دانشجو در جلسه امتحان، همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.                                                                                    

با آرزوی موفقیت، اداره امتحانات