برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

دروس ارایه شده در ترم تابستان

 

 

دروس ارایه شده در ترم تابستان 97

 

مدیریت

حسابداری

زبان انگلیسی

تحقیق در عملیات (2)

پروژه مالی

روش تدریس زبان انگلیسی

آمار و کاربرد آن در مدیریت

پروژه مالی (2)

آزمون سازی

تحقیق در عملیات (1)

کارآفرینی و پروژه

ترجمه انفرادی (2)

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

کارآموزی

 

پروژه

 

 

کارآموزی

 

 

برق

گروه­های فنی

دروس عمومی

مدار الکتریکی (2)

ریاضی پیش دانشگاهی

تفسیر موضوعی قرآن

الکترونیک (2)

ریاضی عمومی

جمعیت و دانش خانواده

ریاضی مهندسی

ریاضی کاربردی

ورزش (1)

 

فیزیک پیش دانشگاهی

 

 

فیزیک الکتریسیته

 

 

فیزیک مکانیک

 

 

زبان پیش دانشگاهی

 

 

زبان عمومی

 

 

پروژه

 

 

کارآموزی