برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری ترم تابستان

 
 
به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی میرساند، دانشگاه در نظر دارد ترم تابستان را برگزار نماید. دانشجویانی که مایل به اخذ دروس در ترم تابستان هستند، لازم است از روز شنبه مورخ 97/02/01 لغایت روز پنجشنبه مورخ 97/02/13 با مراجعه به کارشناس مربوطه نسبت به ثبت دروس مورد نظر اقدام نمایند.                                     
اداره آموزش