برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

گزارش سایت استانداری از دیدار رییس و معاونین دانشگاه البرز با استاندار قزوین

 

گزارش استانداری از ملاقات رییس و معاونین دانشگاه البرز