برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر اعتمادی

 

جناب آقای دکتر اعتمادی عضو محترم هیات موسس دانشگاه و مدیر گروه حسابداری از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافته اند. ضمن تبریک صمیمانه و آرزوی موفقیت های بیشتر، امیدواریم دانشگاه دانش البرز بیشتر از قبل از خدمات ارزنده علمی ایشان بهره مند شود.

                                                             روابط عمومی دانشگاه