برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

 

 

ضمن تبریک  و آرزوی موفقیت های بیشتر برای پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 1396، ذیلاً اطلاعات تکمیلی در مورد ثبت نام ارایه شده است.

 

مراحل ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان 

فهرست واریزی دانشجویان کارشناسی ارشد  

آدرس و شماره تماس دانشگاه