برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

مراحل دریافت مجوز خروج از کشور

مراحل دریافت مجوز خروج از کشور
 
1- مراجعه دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي پليس+10 و دریافت کد سخا
2- ورود به سامانه http://services.epolice.ir (براي ورود به سيستم نام کاربري را با کدملي و کلمه عبور را با کدسخا وارد نمايید.) و با تکمیل اطلاعات درخواستی و مراحل مربوطه فرآیند تکمیل ثبت نام را انجام دهید.
3- مراجعه به سایت دانشگاه و پرتال شخصی خودتان و درخواست نامه اشتغال به تحصیل برای :
معاون آموزشی/ دانشجویی – مدیر خدمات آموزشی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)  (عبارت فوق در قسمت مقصد نوشته شود)
4- مراجعه به دانشگاه البرز و بعد از گرفتن برگه اشتغال به تحصیل به دفتر ریاست مراجعه کرده و نامه خروج از کشور دریافت نمایید.
5- با در دست داشتن نامه ها ، به دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین مراجعه نمایید و بعد از تکمیل مراحل درخواستی به سازمان نظام وظیفه شهر خود مراجعه نمایید.