برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود کاردانی پیوسته (پذیرفته شدگان فنی)

 
 
ضمن تبریک  و آرزوی موفقیت های بیشتر برای پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته 1396، ذیلاً اطلاعات تکمیلی در مورد ثبت نام ارایه شده است.