برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

عدم ارایه گواهی پایان تحصیلات در یک ماه

با توجه به فرارسیدن ایام ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و حضور مسئولین مربوط در سالن ثبت نام ، ارایه گواهی موقت پیان تحصیلات تا روز یکشنبه مورخ 96/07/09 امکان پذیر نمی باشد.