برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود کارشناسی ارشد

 

ضمن تبریک  و آرزوی موفقیت های بیشتر برای پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 1396، ذیلاً اطلاعات تکمیلی در مورد ثبت نام ارایه شده است.

 

 مراحل ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان 

فهرست واریزی دانشجویان کارشناسی ارشد  

آدرس و شماره تماس دانشگاه