برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

مبلغ علی الحساب تعیین شده در نیمسال اول 97-96

 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان محترم جهت ورود به صفحه انتخاب واحد ابتدا باید مبلغ علی الحساب تعیین شده را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند. مبلغ علی الحساب ذیل فقط به منظوربازشدن فایل انتخاب واحد می باشد وپس از اتمام انتخاب واحد، چنانچه شهریه واحدهای انتخابی دانشجو بیش ازمبلغ علی الحساب تعیین شده باشد دانشجوموظف است مبلغ بدهکاری باقیمانده را تا زمان حذف و اضافه به صورت کامل پرداخت نماید.

 

 

رشته تحصیلی

مبلغ علی الحساب ( به ریال )

مقطع کارشناسی ارشد

                15/000/000

کلیه رشته ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی

                8/000/000