برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

اخبار مهم دانشگاه

حضور معاون آموزشی دانشگاه در نشست معاونان آموزشی دانشگاههای سراسر کشور

 

معاون آموزشی دانشگاه، با دعوت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در چهل و نهمین نشست معاونان آموزشی دانشگاه های سراسر کشور که در روزهای سوم و چهارم شهریور ماه در دانشگاه علوم دریای امام خمینی نوشهر (ره) برگزار گردید، حضور یافتند. دکتر رحمانی در این نشست عضو کمیسیون تخصصی "نقش هیات های امنا در کمک به تحقق سیاست های آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" بودند. ایشان نتایج حاصل از نشست را ارزنده توصیف نموده و ابراز امیدواری کردند که چنین نشست هایی نظام آموزش عالی کشور را در دستیابی به اهدافش یاری نماید.