سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

 

 

به اطلاع دانشجویان عزیزمیرساند واریز شهریه براساس زمانبندی وتقویم آموزشی درج شده درسایت  دانشگاه صورت میگیرد لذا دانشجویان محترم جهت ورود به صفحه انتخاب واحد ابتدا باید با مراجعه به سامانه دانشجویی به آدرس erp.alborzq.ac.ir  وارد قسمت پرداخت شهریه شوندو مبلغ علی الحساب تعیین شده را فقط به صورت الکترونیکی  پرداخت نمایند .مبلغ علی الحساب واریزی به منظوربازشدن فایل انتخاب واحد می باشد .دانشجویان عزیز پس از اتمام انتخاب واحد شهریه نهایی خواهد شد و چنانچه شهریه واحدهای انتخابی دانشجو بیش ازمبلغ علی الحساب تعیین شده باشد، دانشجوموظف است مبلغ بدهکاری باقیمانده را تقسیط نماید.

 

 

رشته تحصیلی

 

مبلغ علی الحساب ( به ریال )

    مقطع کارشناسی ارشد

             17/000/000

کلیه رشته ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی

             10/000/000

 

دانشجویانی که تمایل به تقسیط باقیمانده شهریه دارند از تاریخ 98/06/15 لغایت 98/07/15  فرصت دارند تا با تحویل یک فقره چک (طرح صیادی) به واحد مالی الباقی شهریه خود را تقسیط نمایند. لذا بعد از تاریخ مذکورهیچ گونه چکی بابت تقسیط از دانشجویان دریافت نمیگردد وعواقب آن برعهده دانشجو میباشد.

                                                                                                                                    امور مالی

                                                                                                                                             دانشگاه دانش البرز