سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

 

 

رشته های بدون آزمون 

 

راهنمای انتخاب رشته داوطلبان براساس سوابق تحصیلی

 

(اصلاحیه دفترچه راهنمای سازمان سنجش شماره  صفحه 9)

 

 

 

 

 

 

 

مندرج در صفحه 118 دفترچه انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی