سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

قابل توجه دانشجویان دانشگاه دانش البرز           

                          

باتوجه به اینکه دانشجویان محترم امتحاناتشان در محمدیه برگزار می گرددسرویس ها وایستگاهها به شرح ذیل میباشد:

خواهشمند است بر طبق ساعت های اعلامی در سر ایستگاهها حاضر شوید .محل پیاده نمودن در موقع برگشت داخل     ترمینال آزادی می باشد .                                                                                                           

آزادی .خ آزادی .جلوی مترو استاد معین 6تا5:30                                                                             

صادقیه .فلکه دوم صادقیه جلوی مجتمع گلدیس6:10تا6:05                                                                 

چیتگر .اتوبان تهران به سمت کرج جلوی مسجد چیتگر6:15                                                                

پیکان شهر . اتوبان تهران به سمت کرج زیر پل هوایی عابر پیاده6:20                                                    

وردآورد.اتوبان تهران به سمت کرج جنب پمپ بنزین جنب امداد خودرو6:25                                             

پل فردیس .قبل از خروجی اتوبان به سمت قزوین جنب دکه 6:35تا6:30                                                  

گلشهر .داخل پارکینگ انتهای 45 متری گلشهر جلوی مسجد ابوذر 6:45تا6:35                                         

حصارک .اتوبان کرج به سمت قزوین زیرپل حصارک داخل پارکینگ 6:55تا6:50                                       

شایان ذکر است دانشجویانی که امتحاناتشان در پردیس آبیک برگزار می گردد بر طبق ساعات زیر برسر ایستگاهها حاضرشوند :                                                                                                                     

مترو صادقیه در ساعات :6:30تا6و9:30تا9و12:30تا12                                                                   

پل فردیس در ساعات:7تا6:45و10تا9:45و13تا 12:45                                                                     

 گلشهر در ساعات :7:15تا7و10:15تا10و13:15تا13                                                                       

ساعات برگشت از زمان اتمام اولین امتحان تا بعد از آخرین امتحان دانشگاه در ساعات مختلف می باشد .